“Kamariškių dvarvietė – istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė“ – išskirtinė investicija, padėsianti atkurti dvarą

aPIE projektĄ

Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų finansuotas projektas, kuriuo siekiama prikelti išskirtinę Kamariškių dvaro teritoriją ir sukurti vietos, nacionalinių ir tarptautinių muzikos ir vizualiųjų metų kūrėjų poilsio ir bendradarbiavimo erdvę. Taip siekiama į rajoną atnešti aukštesnės kultūros paslaugas, gerinti kultūros paslaugų infrastruktūrą. Galiausia projektu siekiama, stiprinti vietovėje gyvenančių žmonių tapatumą ir identitetą, įtraukimą, pažįstant krašto istoriją, suvokiant jo išskirtinumą, kartu kuriant ir įgyvendinant vietovės vystymo strategiją.

Projekto vertė 797193 eur, Europos ekonominės erdvės, programos „Kultūra“ skiriamos lėšos – 707 509 eur, projekto trukmė 32 mėn.

Projekto tikslas – įgalinti istorinę Kamariškių dvarvietę, kaip centrinę kultūrinio gyvenimo erdvę Zarasų rajone, apjungiant skirtingus sektorius ir vietinius bei tarptautinius kultūros išteklius, sukurti tvaraus tarpusavio bendradarbiavimo tinklą.

 

projekto uždaviniai

Taikant kūrybinės vietokūros metodiką, sukurti prielaidas kultūros tinklo ir paslaugų vystymuisi Zarasų rajone, kaip centrinę erdvę konstruojant Kamariškių dvarvietę.

1 %
įgyvendinta

Išsaugoti ir atkurti Kamariškių dvaro istorinius pastatus ir juos pritaikyti kultūros paslaugų teikimui ir kultūrinio verslumo skatinimui, vystyti kūrėjų kūrybos, poilsio ir bendradarbiavimo erdvę.

1 %
įgyvendinta

Sukurti, ištestuoti ir išvystyti tvarų vietos, nacionalinį ir tarptautinį kultūrinį verslą – vizualinių menų ir muzikos kūrėjų kūrybos ir bendradarbiavimo erdvę ir įgyvendinti kultūrinio verslumo akseleravimo programą nukreiptą i Zarasų rajono kūrėjus, tarptautinį bendradarbiavimą.

1 %
įgyvendinta

Projekto naujienos ir aktualūs renginiai

RENGINIŲ NUOTRAUKOS

alternatyvūs kultūriniai renginiai: Rasos 2023/06/23
ketvirtas Kūrybinis pleneras 2023/05/19-28
TREČias Kūrybinis pleneras 2023/04/14-23
ANTRAS Kūrybinis pleneras 2022/09/17-26
PIRMASIS Kūrybinis pleneras 2022/08/01- 10
Projekto pristatymo renginys 2021/09/25
PROJEKTĄ ĮGYVENDINA
PROJEKTĄ FINANSUOJA

PROJEKTO PARTNERIAI

NOPA
Zarasų rajono Samanių bendruomenė "Dvargantis"
Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė
Dusetų bendruomenė
Zarasų rajono savivaldybė