Kamariškių dvarvietė – pagrindiniai laimėjimai ir reikšmingi pokyčiai

  • by

Kamariškių dvaro atgimimo avantiūra prasidėjo dar 2019 m. birželį, kuomet Inovatorių slėnio komanda įsigijo ilgus metus apleistą dvarvietę. Organizacija turėjo ribotas galimybes investuoti, tačiau kūrybiškai, kviečiant prisidėti draugus, įmones, organizacijas, palaipsniui valė ir tvarkė dvaro pastatus.

Pokyčių pavyko pasiekti, kuomet komanda, 2021 metais, prisitraukė pirmąją reikšmingą investiciją. Projektas „Kamariškių dvarvietė – istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė“, finansuotas Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų, leidžia ne tik atkurti išlikusius dvaro fligelius, ten palaipsniui vystant vizualiųjų menų ir muzikos kūrybos erdves, tačiau nutolusioje, izoliuotoje vietovėje, pradėti kurti kokybišką kultūrinį turinį, burti darnią pažangių žmonių bendruomenę.

Nuo projekto pradžios, 2021 metų rugpjūčio, komandai pavyko pilnai apsaugoti išlikusius dvaro fligelius, sustiprinti konstrukcijas, uždėti stogus, viename iš fligelių – sudėti langus. Sėkmingai pradėtas restauracijos, apdailos ir kitų reikiamų komunikacijų diegimo etapas.

Dvaro fligeliai vystomi lygiagrečiai dvaro parkui ir kitiems pastatams, todėl kuriant bendrą vietovę yra labai svarbu suprasti kitų, teritorijoje esančių erdvių, funkcijas, suplanuoti pačią teritoriją, ieškoti pažangių architektūrinių sprendimų. Čia reikšmingas vaidmuo teko projekto metu organizuotoms architektų dirbtuvėms, kuriose dalyvavo 8 pažangūs architektai per du savaitgalius sukūrę parko, skirtingų dvaro erdvių ir pastatų sprendimus.

Kamariškių dvarvietės komandos vizija sukurti gyvą erdvę, todėl daug dėmesio skiriama telkti žmones, suprasti ir įprasminti dvaro istoriją. Nuo projekto pradžios daug dėmesio buvo skiriama dvarvietės ir aplinkinių vietovių istorijai, kurios surinkti pavyko be galo daug. Remianti naujais atradimais, organizuotos teminės kūrybinės avantiūros, plenerai pasakojantys skirtingų laikotarpių dvarvietės gyvenimus ir kvietę labai skirtingo profilio kūrėjus. Nuo projekto pradžios suorganizuoti 4 plenerai, kuriuose sudalyvavo 80 dalyvių. Sukurti plenerų rezultatai taip pat, jau šiai dienai, padeda kurti kokybišką kultūrinį turinį. Projekto metu organizuotuose atviruose Kamariškių dvaro renginiuose jau dalyvavo 270 žmonių.

Siekiant kurti vertę meno kūrėjams, projekto metu buvo inicijuotas ir sėkmingai įgyvendintas vienerius metus trukęs kūrybinio verslo akseleratorius. Akseleratoriaus renginiuose dalyvavo per 30 skirtingų kūrėjų, mokymai ir konsultacijos įtraukė profesionalus iš Lietuvos ir partnerės organizacijos, didžiausios muzikų asociacijos Norvegijoje NOPA.

Visą laikotarpį komanda toliau sėkmingai organizavo talkas dvaro aplinkai ir ten esantiems pastatams tvarkyti, į kurias aktyviai įsitraukia dvarvietės draugai, įmonės, organizacijos. Per projekto laikotarpį jau buvo organizuota 10 talkų, kuriose sudalyvavo 203 dalyviai. Šios veiklos padeda ne tik grąžinti dvarą, tačiau stiprina santykį su platesne bendruomene, žmonės gali iš arti matyti besikeičiančią dvarvietę ir apčiuopiamus jų prisidėjimo rezultatus.

Siekiant kurti darnią, kultūrinę vietovę organizacija buria pažangią bendruomenę, šiai dienai apimančią per 50 skirtingo profilio ir kompetencijų žmonių, kuriems rūpi krašto, kaip kultūrinės erdvės, identitetas ir jo vystymas. Taip pat sukurtos naujos, gražios partnerystės, viena jų – su Latvijoje veikiančiu Marko Rothko menų centru, siekiant suvokti aukštos kultūros vietovę neapsiribojant valstybių sienomis ir bendrai kurti paslaugas atvykstantiems svečiams.

Reikšminga investicija padeda pasiekti pozityvius pokyčius, tačiau pinigai yra toli gražu ne viskas. Pagrindines prielaidas Kamariškėms vystytis kuria komanda, žmonės, organizacijos, įmonės, kurie patikėjo idėja ir dvarvietės vizija.